Ondersteuning

Euphonia kan niet zonder ondersteuning. Daarom zijn er diverse organisaties en activiteiten binnen de vereniging die Euphonia ondersteunen.

Oud papier

Oud papier is een belangrijke bron voor inkomsten voor de vereniging. Mochten de inkomsten uit oud papier wegvallen dan zal dit betekenen dat er een drastische contributie verhoging moet worden doorgevoerd.
Elke 3e zaterdag van de maand wordt papier opgehaald door leden van de vereniging en de ondersteunende groeperingen.
Wilt u helpen met het ophalen van oud papier, ongeveer 2x per jaar is het uw beurt,  geef u dan op bij Peter Floors   0545473780

Lid zijn van een vereniging, het maakt niet uit wat voor een vereniging, betekent meer dan alleen maar spelen of acteren.

Opbrengst van oud papier is bijna 50% van de inkomsten van de vereniging.

Oud ijzer

Ook oud ijzer is een belangrijke bron van inkomsten. Daarom heeft Euphonia 2 containers geplaatst, namelijk aan de Rekkense Binnenweg nr. 23 en Warfslatweg nr. 5.
Voor informatie kan men contact opnemen met Jan Olthof. tel 0545471478 en/of Erik Firing tel. 0545472872

Donateurs

Een grote groep mensen ondersteunen de vereniging financieel. Elk jaar zijn er een hoop vrijwilligers op pad om de donateursgelden op te halen. Als dank voor het donateurschap wordt er ieder voorjaar een groots concert gegeven in de Pickerhal.

Zonder oud papier, donateurs, DOE, belangencommissie, sponsoren en vele andere mensen die actief zijn voor de vereniging kunnen we niet bestaan. Er is immers veel geld nodig voor instrumenten, uniformen, gebouw en activiteiten.

Wij zijn daarom al deze mensen heel erg dankbaar voor zijn of haar steun en inzet!

Wilt u donateur worden? Stuur een e-mail naar onze penningmeester penneuph@gmail.com of gebruik de machtigingskaart.

Machtigingskaart-Euphonia