Tarieven

Contributiebedragen per kwartaal (situatie 1 april 2023)

Volwassenen              € 37,50
Jeugd t/m 17 jaar         € 31,00

Voor jeugdleden die les krijgen op een instrument wordt de contributie het eerste jaar gesponsord door de Belangencommissie van Euphonia.

Lesgeld is momenteel vastgesteld op € 506,00 per jaar / € 126,50 per kwartaal.

Lesgeld voor senioren is inclusief btw (21 jr en ouder) en is € 1.155,55 per jaar /  € 288,75 per kwartaal.

Aanmeldkosten € 12,50 (deze worden gelijktijdig met 1e contributie-inning geïncasseerd).

Aanmeldkosten zijn niet verschuldigd als men binnen een jaar opnieuw lid wordt van de vereniging.

Bij verhuizing, ook binnen Eibergen, wordt u verzocht dit door te geven aan het secretariaat.

Opzegging van het lidmaatschap dient een maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. Inning van lesgeld en contributie stopt pas na inleveren van de geleende spullen.