Doorbraak

Doorbraak

In 1968 telde Euphonia 86 leden, eind 1996 waren dat er 212. We kunnen dan ook spreken van een groeispurt in deze periode.  De groei had veel te maken met een toenemende diversiteit in de vereniging, In 1968 werd gestart met de klaroenblazers, Drie jaar later kwamen de majorettes tot leven, in 1975 gevolgd door de minirettes, De jeugddrumband werd in 1991 opgericht en een jaar later vormde het tamboer- en trompetterkorps zich om tot het jachthoornkorps.

3 voorzitters van Euphonia

Vlnr: Henk Saaltink, Dick Vos de Mooij, Peter Grootemaat

Het Bestuur

Joh. Olthof kreeg problemen met zijn gezondheid en gaf in 1974 na 16 jaar, de voorzittershamer over aan Henk Saaltink. Ook die maakte zich zeer verdienstelijk door de vereniging tot 1991 te leiden. Het hem toegekende erevoorzitterschap was dan ook zeer op zijn plaats, Peter Grootemaat kreeg vervolgens voor drie jaar de leiding over Euphonia. Sinds 1994 vervult Dick Vos de Mooij deze functie.

W. Holtmaat, Henk Saaltink, Arie Heemskerk, Peter Grootemaat, Jan Simmelink, Jennie Lenderink-Saaltink, Peter Floors, Anita Endeman en Jan Hensbroek waren in deze periode secretaris.
Als penningmeester fungeerden G.W. Haarman, Jan Simmelink, Christine Smits, Jenny Saaltink, Tonny Maarse jr. en Henk Wolters.

Harmonieorkest en dirigenten

Harmonieorkest Euphonia olv H Menkhorst jr

Optreden in Rilchingen-Hanweiler o.l.v. ‘inval’ dirigent H. Menkhorst jr.

In 1971 legde de tachtigjarige D.H.C. Helmink op doktersadvies zijn dirigeerstok neer, Vanwege zijn grote verdiensten voor Euphonia werd hij tot eredirigent benoemd.
Wederom was het Herman Menkhorst jr., die zorgde voor de overbrugging naar de volgende dirigent H. Th. Alders uit Velp, Deze was docent aan het conservatorium in Enschede, ‘Die was te geleerd voor ons, had geen humor en kon het niet op ons overbrengen,’ aldus een oudgediende, hij bleef maar een jaar en werd in 1973 opgevolgd door Ben van Wessel.

In 1978 stopt de muzikaal zeer begaafde Van Wessel bij Euphonia, nadat hij was benoemd aan de muziekschool in Bergh, Henk van Ras, werkzaam bij de toenmalige Rekkense Inrichtingen, werd in zijn plaats tot dirigent benoemd, Deze studeerde op dat moment voor het dirigentendiploma. In 1983 stond het volgende berichtje in Onze Gids:
“Door het vertrek van dirigent Henk van Ras naar het Groningse Leek, heeft Euphonia in de ontstane vacature kunnen voorzien door Rob van Nus uit Bome te benoemen tot haar nieuwe dirigent. Van Nus is afgestudeerd aan het conservatorium met als hoofdinstrument klarinet. Thans volgt hij aan het Arnhems conservatorium de opleiding HaFa-directie. De nieuwe leider van Euphonia wordt in muziekkringen beschouwd als een veelbelovend aankomend dirigent. Het bestuur van Euphonia is dan ook bijzonder ingenomen met zijn aanstelling.”

Inmiddels staat Rob van Nus 15 jaar voor het orkest van Euphonia en daarmee is hij ‘recordhouder’

Drumband

Drumband Euphonia Eibergen 1986

Kampioen 1e divisie, topconcours Barneveld 1986. Een trotse drumband.

Concours in Kerkrade.  Het was een hele belevenis om in het Roda-stadion voor tienduizend mensen te spelen.  Er werd een tweede prijs behaald. Dit viel tegen, omdat de muzikanten vonden het er heel goed vanaf gebracht te hebben.  De indruk bestond, dat de jury bij sommige buitenlandse orkesten een oogje dichtkneep.
Na alle successen werd besloten niet op de oude voet voort te gaan, maar een nieuwe uitdaging aan te gaan door om te schakelen naar een jachthoornkorpsbezetting.

Het Jachthoornkorps

Het bestuur schaarde zich achter dit plan en heel Nederland werd afgestroopt op zoek naar tweedehands instrumenten. In 1990 werd overgestapt op Bes/Es-trompetten.
Twee jaar later werd het besrepertoire aan de kant gedaan en ging men over op jachthoorns. Er werd flink geoefend en het eerste openbare optreden vond plaats tijdens het winterconcert in 1993.
Volgens Onze Gids konden Peter Grootemaat en Cor Fukkink tevreden zijn met de nieuwe sound en de aantrekkelijke show. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van dit korps in 1994 werd een Nationale jachthoorndag georganiseerd.  Onder tropische omstandigheden werd het die 25e juni voor de 250 muzikanten en het publiek een ware happening.
Het jaar daarop werd in Holten de eerste prijs gewonnen in de tweede divisie met promotie.  Toen het korps in 1996 in Barneveld het nationaal kampioenschap behaalde, werden de stoutste verwachtingen overtroffen.  Het bleef die avond nog lang onrustig in een plaatselijke horecagelegenheid.
Inmiddels was de drumband, eens een loot, nu zelf een stam geworden. waaraan een twijg ontsprong: de jeugddrumband.