Nog meer jubilarissen gehuldigd!

Maandag 25 april gingen Willem Brons en Arnold Kion op bezoek bij Jenne Broekgaarden om hem te huldigen. Jenne is 50 jaar lid bij Euphonia.

Aansluitend gingen zij naar t Spieker. Bij de repetitie van het orkest was het de beurt aan Henk Eekma, hij is 60 jaar lid van Euphonia.

Jubilarissen gehuldigd

Eibergen – Muziekvereniging Euphonia viert dit jaar haar 125-jarig jubileum. Dat niet alleen de vereniging haar jubileum heeft, bleek tijdens de algemene ledenvergadering van 24 maart jl.  Maar liefst 7 jubilarissen zijn er dit jaar te huldigen. Vanwege omstandigheden kon niet iedereen er bij zijn, drie van hen waren afwezig waarvan één jubilaris digitaal deelnam aan de vergadering. Gehuldigd werden: Wim te Nahuis 60 jaar lid, Henk Eekma 60 jaar lid, Jenne Broekgaarden 50 jaar lid, Peter Floors 50 jaar lid, Liesbeth Zijsling-Doggen 25 jaar lid, Gea Trutmans-ter Maat 25 jaar lid en Nienke Meulenkamp-Wildermuth 25 jaar lid. Allemaal behalve Nienke zijn de volledige tijd lid geweest van Euphonia, Nienke is 25 jaar lid van de KNMO.

Vlnr: Peter Floors, Wim te Nahuis, Gea Trutmans-ter Maat, Liesbeth Zijsling-Doggen

Belangencommissie organiseert 2e handsgoederenmarkt

Na 2 jaar afwezigheid gaan we en kunnen we weer onze 2e handsgoederenmarkt organiseren. Op zaterdag 2 april bieden we verschillende goederen aan voor verkoop in de Pickerhal. Vanaf ‘s  morgens 9 uur zijn jullie allen van harte welkom.

Wij hopen op een goede opkomst en een mooie opbrengst.

Komt allen!!!

De Belangencommissie

Rutger geslaagd voor examen tambour-maître

In de afgelopen maanden heeft Rutger Harbers van Euphonia de opleiding tot tambour-maître gevolgd in Loenen. Hiermee beschikt muziekvereniging Euphonia over een tweede tambour-maître binnen de geledingen, Hannie ter Maat is de huidige maître. Een tambour-maître bedenkt looppatronen en leidt een korps dat muziek maakt. Met de stok geeft de tambour-maître richting en tempo aan. De cursus werd gegeven door de muziekbond Gelderland/Flevoland. Bij het examen in Apeldoorn had een korps zich hiervoor beschikbaar gesteld. De opleiding duurde 3 maanden en het examen is op 12 maart afgenomen en Rutger is hiervoor geslaagd met een prachtige cijferlijst, gefeliciteerd!

Euphonia brengt Eibergen al 125 jaar een ‘welluidende’ muzikale smeltkroes

Euphonia in 1920, met het nieuwe vaandel dat de vereniging dat voorjaar in gebruik nam. © Archief Euphonia

PREMIUM ARTIKEL van TUBANTIA klik hier voor het originele bericht

Euphonia brengt Eibergen al 125 jaar een ‘welluidende’ muzikale smeltkroes

EIBERGEN – Als je als muziekvereniging een naam hebt die ‘welluidendheid’ betekent, kun je er niet zomaar wat op los toeteren en trommelen. Euphonia bestaat 27 februari 125 jaar. Vóórdat de muzikanten, twirlsters en minirettes feestelijk van zich laten zien en horen, moet er eerst geoefend worden. „Maar we zijn allang blij dat dát nu weer kan!”

Redactie 30-01-22, 12:48


Nog los van de aerosolen die je door blaasinstrumenten blaast: Euphonia’s  repetitielokaal in kulturhus ’t Spieker is niet ruim genoeg om met een heel orkest per persoon anderhalve meter afstand te houden naar voren, achteren en opzij. Niet voor niets repeteerden Euphonia-onderdelen afgelopen najaar een tijdlang in kerkgebouw De Oude Mattheüs. Begin november gaven ze daar nog een ‘dankjewel-concert’ voor de geboden gastvrijheid. Een week nadat musicerend op straat het heringerichte Eibergse centrum op de Brink was ‘opengespeeld’. Sinds de in december ingestelde lockdown viel ook Euphonia echter stil.

Dat we nu weer mogen, is al een feestje. Allemaal kunnen we nu weer volop aan het repeteren. Maar het voorjaars­con­cert schuiven we door naar 15 mei.

Willem Brons

„Dat we nu weer mogen, is al een feestje”, stelt Euphonia-voorzitter Willem Brons.  „Orkest, drumfanfare, percussiegroepen, onze jeugd van de Muziekfabriek, twirlgroep en minirettes; allemaal kunnen we nu weer volop aan het repeteren. Maar het voorjaarsconcert dat voor 12 maart op onze kalender stond, schuiven we door naar 15 mei. We smeren het jubileum maar uit over een heel lijstje. Tot en met het voorjaarsconcert van volgend jaar op 11 maart 2023, om meer welluidends te kunnen presenteren.”

Lynn ten Harkel, Karin Tankink, Willem Brons en Peter Floors van Euphonia zijn betrokken bij het programma om feestelijk stil te staan bij het 125-jarig bestaan van muziekvereniging Euphonia. © Frans Nikkels Fotografie

Brons, zelf net als Karin Vogel van Euphonia’s jubileumcommissie zelf niet musicerend en zodoende één van de stillere vrijwilligers, bladert in ’t Spieker door het boek dat een kwart eeuw geleden verscheen toen de Eibergse muziekvereniging de 100 jaar aantikte.  Euphonia is eind februari 1897 opgericht bij de drijfriemenfabriek van Prakke. 

Lopend naar Rekken voor repetities

„Muziekbeoefening werd aangemoedigd door industriëlen in die tijd”, zegt collega-commissielid Peter Floors. „Het was de tijd van de industriële revolutie, met onder meer textielindustrie enzo. Je hebt twee muziekverenigingen in Eibergen: Excelsior en Euphonia. Excelsior was de blekersvereniging en Euphonia de leerlooiersvereniging…” 

Het orkest in 1928, achter het gemeentehuis. © Archief Euphonia

Peter is kleinzoon van Bart Floors, die samen met Herman Menkhorst als medeoprichters van Euphonia geldt. Floors en Menkhorst werkten bij Prakke, maar liepen twee keer per week naar Rekken om daar te repeteren bij muziekvereniging Concordia. Toen ook bij Euphonia in Eibergen te musiceren viel, sloot zich al vlot een twintigtal muzikanten aan.

Euphonia- en Excelsiorfamilies

Opkomend socialisme, maar ook drankbestrijding en concurrentie met de 11 jaar later opgerichte muziekvereniging Excelsior lopen door de geschiedenis van Euphonia. ‘De muziek’ is al dik een eeuw een sociale smeltkroes, maar ervoor kiezen kón sociale consequenties hebben voor bijvoorbeeld relaties. Binnen Eibergen telde soms of je uit bijvoorbeeld een ‘rood’ nest kwam of katholiek of protestant was, maar je had ook Euphonia- en Excelsior-families.

Vóór de Tweede Wereldoorlog telde de muziekvereniging ook een toneelafdeling. In 1954 werd een drumband opgericht, in 1968 gevolgd door klaroenblazers. Later ontstond hieruit een jachthoornkorps, inmiddels opgegaan in de huidige drumfanfare. In 1972 werd een majorettegroep opgericht, in 1975 gevolgd door minirettes. In 1991 ontstond een jeugddrumband. 

Inmiddels telt Euphonia acht onderdelen. Geen majorettes meer, maar wel minirettes en een twirlgroep. „Wij dansen voorop, op de muziek van de drumfanfare”, geeft Lynn ten Harkel aan, die met haar 14 jaar tot de Euphonia-jeugd behoort. Het jongste Euphonia-lid moet nog  8 worden, het oudste wordt dit jaar 80, maar buiten de actieve leden kent de muziekvereniging ook nog ondersteunende leden die zelf niet actief muziek maken. Al met al telt Euphonia zo’n 150 leden.

De drumfanfa­re draagt nog wel een uniform, maar mede in het kader van ons opwarmende klimaat zou je daar naar wat anders moeten.

Karin Tankink

Vernieuwing blijft thema

Je blíjven vernieuwen blijft een thema binnen de vereniging. Karin Tankink: „De Muziekfabriek is de plek waar we de jongste jeugd laten kennismaken met muziek. Kortgeleden hebben we geprobeerd tot een kinderkoor te komen. Dat is helaas niet gelukt: we vonden vijf enthousiaste kinderen die terug wilden blijven komen, maar dat groepje was niet groot genoeg.”

Wervende flyer: Euphonia probeert steeds jong muziektalent aan te trekken. © PR Euphonia

Peter Floors: „Muzikaal zie je dat we een veel breder scala aan nummers instuderen en spelen. Vaak ook herkenbare, aansprekende nummers.”  Karin Tankink: „Maar neem ook onze outfits. Van pakjes naar trainingspakken bij de jeugd. Het orkest is van uniformen naar zwarte kledij geswitcht. De drumfanfare draagt nog wel een uniform, maar ook daar moeten we over nadenken: zij hebben het behóórlijk warm. Mede ook in het kader van ons opwarmende klimaat zou je daar naar wat anders moeten.”

Jubileumprogramma

In het kader van het 125-jarig bestaan wordt 25 juni een taptoe gehouden op De Maat; voor 14 oktober staat een optreden van de Kon. Marechaussee Kapel in ‘t Spieker geprogrammeerd. Op 12 november volgt in De Huve een revue rond het 125-jarig jubileum.

Oliebollen bestellen

Ook dit jaar kunt u weer heerlijke oliebollen of appelflappen bestellen.
Lever de ingevulde bon (zie Achterhoeknieuws 15 december) in vóór 28 december in bij Peter Floors aan de Huenderstraat 44 Eibergen. E-mailen of bellen kan ook, zie bon.

We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

PLUS actie: Spaar je club gezond

Afgelopen twee maanden heeft de actie Spaar je club gezond van PLUS Koenders gelopen. Er zijn zoveel boodschappen gedaan door leden, ondersteuners en andere mensen die Euphonia een warm hart toedragen dat we het astronomisch bedrag van € 1580,00 hebben verdiend. Dit is echt een groot bedrag. Iedereen wordt enorm bedankt!

In het allereerste begin was alles nog mogelijk. Maar na een week werd duidelijk dat het een harde strijd zou worden. Er werd stuivertje verwisseld tussen FC Eibergen en Euphonia. Na een aantal weken racete de Zonnebloem met een supersprint naar voren en kwam heel dichtbij. De laatste drie dagen zijn de spannendste geweest. Welke vereniging kon er nog veel punten uit de hoge hoed toveren. Gelukkig voor ons waren wij dat zelf!

Spaar je Club gezond 2021 Plus Koenders Eibergen